Excel·lent història de la música occidental online

Web magistral, extraordinàriament seriosa, completa i constantment revisada sobre història de la música.

Excel·lent història de la música occidental online

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on whatsapp
Imatge de la web amb un fons que conté un teclat que simbolitza que és una història de la música online

Continguts

Presentació del curs online d'història de la música occidental

Curs complet en castellà d’Història de la música creat i presentat per prof. Rafael Fernández de Larrinoa, professor d’Harmonia i Anàlisi al Conservartori de Getafe (Madrid) per als seus alumnes d’Història de la música a l’Escuela Creativa de Música (Madrid)

El curs cobreix la història del que Fernández de Larrinoa categoritza -basant-se en el model de Walter Wiora- com a segona edat de la música occidental: l’Edat de la Notació. S’exclouen les músiques populars i aquelles que són el resultat directe de tècniques modernes de gravació i difusió de so.

Així i tot,  s’han incorporat al·lusions a la música moderna (jazz, rock.) que s’enquadrarien a la Tercera Edat en algunes de les unitats finals.

Tota la informació és escrita a diferència, per exemple, del curs “Adventures in Classical Music” analitzat des de Musikhana en una entrada anterior i que es basava en vídeos narrats pel mateix autor amb el suport d’un material visual de primer ordre [més informació].

 

Aspectes positius

   • Rigor, ordre i serietat en l’exposició dels continguts, enllaços i àudios
   • Ambició i amplitud dels temes
   • Tria de recursos acuradíssima
   • Sobrietat i homogeneïtat de tots els continguts

Aspectes negatius

  • Poca varietat de recursos multimèdia
  • Continguts no descarregables
  • Usuari extern a l’Escuela de Música Creativa no rep homologació o certificació per completar el curs
  • Podria resultar àrid per a usuaris poc avesats a aquesta temàtica

Anàlisi del curs

Fitxa tècnica del recurs adaptant a les nostres necessitats l’esquema d’anàlisi de recursos multimèdia proposat per Pere Marqués

Dades bàsiques

Destinataris

Curs originàriament dissenyat pels alumnes d’Història de la Música de Fernández Larrinoa a l’Escuela de Música Creativa (Madrid): les activitats i continguts del curs se sincronitzen amb el ritme de treball trimestral d’aquests estudiants.

Gran ajut per als alumnes que no poden assistir presencialment a les seves classes

Tot i això, és obert a qualsevol usuari que s’interessi per al tema

Descripció general

captura pantalla del curs historia de la música occidental

Captura pantalla web “Historia de la música

Curs online estructurat en 35 unitats cadascuna de les quals acaba amb unes activitats de dificultat elevada i a les quals s’accedeix amb una contrasenya proporcionada pel mateix autor (contrasenyes)

Cada unitat inclou una guia història, vídeos, enllaços d’àudio (Spotify) i activitats. S’ofereix un tractament dels diferents períodes històrics exhaustiu

Captura pantalla curs historia de la música occidental "Historia de la música. Las tres edades de la música occidental" mostrant ús de contrasenyes

Captura pantalla web “Historia de la música

Objectius

 • En paraules del mateix autor, el principal objectiu del curs és que els alumnes entenguin allò que escolten i que la música els faci millors persones
 • Conèixer i identificar grans períodes de la música occidental tot sabent identificar les seves principals característiques estilístiques, compositors i formes musicals representatives
 • Desenvolupar sensibilitat davant el repertori musical dels clàssics

Temporització i espai

Cada unitat (el curs en té 35) suposa una càrrega de treball d’entre dues i tres hores.

El curs és online i pot ser seguit per qualsevol persona des de casa seva o dins de l’espai aula si se li vol assignar un ús educatiu. Caldrà disposar d’un ordinador o tablet amb connexió a Internet

Requisits i característiques a nivell tècnic

El curs funciona en diferents sistemes operatius (Windows, Mac, iOS) i navegadors d’Internet (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.)

És necessari disposar d’Internet,  targeta de so i a poder ser altaveus de qualitat i un compte  d’usuari a Spotify.

Característiques:

   • No requereix instal·lar aplicacions a l’ordinador i el seu ús és molt intuïtiu
   • Bona qualitat dels components multimèdia
   • Correcta fluïdesa i velocitat processament de la informació
   • Recurs fiable tècnicament

Característiques estètiques i components multimèdia

   • El text s’adequa a les dimensions de cada pantalla
   • No hi ha gràfics ni animacions que obstaculitzin la visualització dels elements claus de cada pantalla, de manera que la comunicació és clara
   • Selecció equilibrada, acurada i actualitzada d’arxius àudio, il·lustracions i enllaços a Internet
Captura pantalla del curs d'història de la música occidental online "Historia de la música. Las tres edades de la música occidental"

Captura pantalla web “Historia de la música

Navegació

   • Navegació fàcil i intuïtiva
   • No conté botons o enllaços confosos.
   • Aspecte agradable, molt seriós i ordenat
   • Navegació oberta
   • Ordre coherent de tots els elements de la web
   • Mapa de navegació permanentment visible

Feedback i ritmes d’aprenentatge

   • Continguts comuns per a tots els usuaris
   • No recorreguts personalitzables
   • Enllaços a mail i xarxes socials de l’autor per plantejar-li suggeriments o dubtes sobre el curs

Sistema d’avaluació

Captura de pantalla del curs online d'història de la música occidental "Historia de la música. Las tres edades de la música occidental" mostrant exercicis d'una unitat temàtica

Captura pantalla web “Historia de la música

Relació inversió i eficàcia

Continguts oberts i de gran qualitat sense cap cost econòmic

Competències que es treballen

   • Conèixer diferents tipus de música i reconèixer l’evolució dels estils
   • Valorar diferents manifestacions culturals i artístiques
   • Gestionar i controlar les mateixes capacitats i coneixements.
   • Conèixer diferents tipus de música i reconèixer l‘evolució dels estils

També et poden interessar aquests articles